Kleinslag 2 V.O.F, mede handelende onder de naam De Kleine Verhuizer gevestigd
te (1976 BE) IJmuiden aan de Ampèrestraat 9

Dit is de privacyverklaring van Kleinslag 2 V.O.F.
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met U verkrijgen. Kleinslag 2 V.O.F. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om Uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting U te waarborgen. Kleinslag verwerkt deze persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten verhuizingen en/of opslag.

Kleinslag verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten Verhuizing en/of opslag;
  • Afhandeling van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag behoeve van de uitvoering van onze diensten in ons CRM systeem Hubspot;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie.

Minderjarigen

Kleinslag heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Beveiliging

Alleen de directe medewerkers die van belang zijn om de diensten verhuizingen en/of opslag zien uw persoonsgegevens (deels) in. Medewerkers die de verhuizingen doen kunnen slechts beperkt inzage krijgen in een deel van uw persoonsgegevens om met name de dienst Verhuizingen van adres A naar Adres B te kunnen uitvoeren.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van Uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan Uw persoonlijke voorkeuren.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Zodra de dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

U heeft het recht om inzage van de gegevens die wij van U hebben nadat U de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij onze administratie via mail Administratie@kleineverhuizer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie Uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van Uw privacy. Kleinslag zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op Uw verzoek reageren.

Delen met anderen

Kleinslag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook geven wij in geval van een langdurig openstaande factuur uw gegevens door aan ons incassobureau PAYT.

Gegevens inzien en aanpassen

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van Uw gegevens. Zie voor onze gegevens onze website. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina en/of website https://www.kleineverhuizer.nl/

Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst ivm. AVG mei 2018.

Mei 2018